Chov ovcí – informace

Kerry hill (KH)

Plemeno kerry hill je anglické krátkovlnné polojemnovlnné plemeno s kombinovanou užitkovostí, které tvoří přechod mezi plemeny nížinnými a horskými. Jeho název je odvozen od vesnice Kerry nedaleko Newtonu. První záznamy o plemenu jsou datovány od roku 1809, plemenná kniha byla založena o 90 roků později (1899) a evidovala pouhých 26 zvířat.

Jedná se o vyrovnanou statnou ovci s malýma vzpřímenýma ušima, černým nosem a ostře ohraničenými černými znaky na hlavě a nohách. Bahnice i berani jsou bez rohů. Má hustou, obvykle bílou vlnu, která se v zemi původu považuje za jednu z nejměkčích. Vlna je polojemná, sortimentu B – B/C (25 – 29 mm). Průměrná délka vlákna je 10 cm, hmotnost střiže je v průměru okolo 3 kg.

Berani dosahují živé hmotnosti 65 – 70 kg, bahnice 55 – 60 kg.

Plemeno se využívá při užitkovém křížení jak v otcovské, tak mateřské pozici.

Chovný cíl

Plodnost na obahněnou (%) Odchov do 14 dnů (%) Živá hmotnost jehňat ve 100 dnech (kg) Věk pro zařazení do plemenitby (v měsících) Živá hmot. pro zařazení do plemen. (kg)
berani jehnice berani jehnice berani jehnice
170 160 36 32 7-8 8-10 50 45

 

Atraktivní ovce do extenzivních podmínek

Kerry hill je anglické plemeno ovcí, které na svou příležitost v tuzemských chovech teprve čeká. Jinak to ale vypadá například v Nizozemsku, kde je oblíbené nejen kvůli svému atraktivnímu zbarvení, ale i nenáročnosti, adaptabilitě, vynikajícím mateřským vlastnostem a odpovídající užitkovosti. 

Bílé bezrohé plemeno středního tělesného rámce s charakteristickými ostře ohraničenými černými znaky na hlavě a nohách a vzpřímenýma  ušima se u nás řadí k desítce z celkového počtu dvaatřiceti plemen, jejichž počet nedosahuje  ani sto bahnic v kontrole užitkovosti. Aktuální počet 35 bahnic plemene kerry hill v kontrole užitkovosti je rozdělený sice mezi dva chovy, ale drtivou většinu z nich (31 kusů) najdete na farmě Jany Vohryzkové ve Třešovicích na Strakonicku, která svoje první ovce tohoto plemene s kombinovanou užitkovostí dovezla již před dvanácti roky.

„Kerry hillky jsem poprvé viděla na letáku s vyobrazenými plemeny ovcí, který jsme dostali od známých z Belgie. Zalíbily se mi natolik, že se přítel s belgickými kamarády domluvil a do měsíce jsme už jeli do Nizozemska pro plemenná zvířata. Deset bahnic a berana linie Kevin jsme dovezli na podzim v roce 2004 ze dvou chovů. Zvířata byla ve věku osmi měsíců a svým genotypem ARR/ARR patřila do skupiny, která je geneticky nejodolnější vůči scrapii, neboli klusavce ovcí. Asi za tři, čtyři roky jsme jeli pro změnu do Německa pro další dva plemeníky, které jsou v plemenné knize evidovaní pod jmény Kelly a Kavalir. Postupně jsme navýšili stádo až na současný počet jednatřiceti bahnic základního stáda. Letos chceme dovézt ještě alespoň dva plemenné berany. Nové linie budou pravděpodobně z Nizozemska, kde je toto plemeno velmi oblíbené. V zemi původu je ovcí tohoto plemene kupodivu málo a navíc jsou drahé. Je zajímavé, že tamní kerry hillky mají dlouhý ocas, podobně jako například liška. Naproti tomu v Nizozemsku jim ho krátí v úrovni hlezen a v Německu ještě více. V našem chovu jsme zavedli nizozemskou délku ocasu,“ přiblížila v úvodu našeho setkání začátky chovu uvedeného málopočetného plemene zkušená farmářka, která hospodaří od roku 2000.

Z užitkového chovu do čistokrevné plemenitby

Na farmě ve Třešovicích, kde v nadmořské výšce okolo 500 metrů momentálně obhospodařují 18 hektarů luk a pastvin, se ovce objevily až po koních, s nimiž Jana Vohryzková s přítelem Jindřichem Hellerem začínali. První pořízené stádo ovcí reprezentovalo 30 bahnic, kříženek s různým podílem krve u nás rozšířených masných plemen ovcí – suffolk, texel, oxford down, na něž se pouštěl charollaiský beran. Po třech letech užitkové stádo určené k produkcí jehňat k jatečnému využití nahradily čistokrevné ovce plemene kerry hill.

Dnešní stádo jednatřiceti bahnic a 5 plemenných beranů reprezentující 3 linie (Kevin, Kavalir, Kelly) má k dispozici dva hektary pastvin. V extenzivním systému chovu jsou ovce celoročně venku, v zimě však mají možnost schovat se do stáje. Pastvu, která je v létě základem krmné dávky ovcí, v zimním období nahrazuje seno a senáž z vlastní produkce. Přídavek jádra v podobě směsi mačkaného ječmene s pšenicí, doplněného o minerálně vitaminové lizy dostávají ovce celoročně. V období připouštění a dále po obahnění se ale dávka jadrného krmiva bahnicím zvyšuje.

„Poprvé zapouštíme bahnice v 18 měsících věku. Berani nejsou agresivní ani v době říje, dokonce jsou snášenliví i ve skupině mezi sebou. Protože preferujeme jarní bahnění, pouštíme berany do stáda od poloviny listopadu do prosince. Bahnění probíhá od poloviny dubna, tedy v době, kdy se pastviny začínají zelenat. Porody jsou u tohoto plemene bezproblémové. Ve vrzích máme jedináčky a dvojčata a přestože jsou ve stádu matky z trojčat, na více jehňat ve vrhu stále čekáme. Na kerry hillkách oceňuji ze všeho nejvíce jejich mateřské vlastnosti. Po obahnění jsou ovce velmi klidné a ohleduplné k jehňatům. Vynikajícími matkami jsou i prvničky, dosud se nám nestalo, že by odmítly jehňata. Také z toho důvodu oddělujeme asi na dva dny matky s novorozenými jehňaty od stáda. Bahnice totiž bez problémů přijme i cizí jehňata a živí jich pak více, než je zdrávo. Jehňata po narození mají velmi dobrý sací reflex a jsou přirozeně životaschopná. Při stodenním vážení dosahují v průměru hmotnosti okolo 25 kg. Na uchovnění ale necháváme jehňata těžší, minimálně s osmadvacetikilogramovou hmotností. Vedle přírůstku jsou dalším selekčním kritériem barevné znaky na hlavě a končetinách,“ pokračovala Jana Vohryzková.

Kombinovaná užitkovost

Vzhledem k nízkému počtu ovcí zařazených do kontroly užitkovosti se plemeno kerry hill u nás řadí mezi zájmová plemena. Poskytuje kombinovanou užitkovost, respektive maso a vlnu. Právě první vlastnosti se využívá při užitkovém křížení za účelem zlepšení výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat.

„Za dobu, co kerry hill chováme jsme odchovali ke stovce plemenných beránků. Bohužel drtivá většina z nich skončila v užitkových chovech. Oslovují nás chovatelé, kteří mají ve stádu například šumavky a chtějí produkovat jatečná jehňata. V tomto případě potřebují chodivé berany a tento požadavek plemeno kerry hill beze zbytku splňuje. Přitom jim nedělá problém ani kopcovitý terén. Kvůli mateřským vlastnostem, adaptabilitě a nenáročnosti na krmení v zimním období se v užitkovém křížení využívají také bahnice,“ konstatovala dále chovatelka.

Hustá a obvykle bílá vlna uvedeného anglického plemene se v zemi původu považuje za jednu z nejměkčích. Je polojemná, sortimentu B – B/C (25 – 29 mm), při průměrné délce vlákna 10 cm se hmotnost střiže pohybuje v průměru okolo tří kilogramů.

Na farmě ve Třešovicích stříhají stádo dvakrát ročně, a to v říjnu před připouštěním a v březnu, což je v době asi tři týdny před porodem. V podzimním termínu  stříhají i šestiměsíční jehňata vybraná do chovu. Podle J. Hellera si střihači pochvalují, že ovce jsou při střihání klidné – to  nepsat –  jen že se dobře stříhají a  oceňují, že nemají na těle žádné vrásy a jsou hladké, čímž odpadá riziko poranění  jejich kůže.

„Jedná se o dlouhověké plemeno, například berana jsme v chovu využívali devět roků, bahnice vyřazujeme až když jim vypadají zuby, což bývá asi u desetiletých zvířat. Také je to nesmírně adaptabilní, nenáročná a odolná ovce. Na rozdíl od zpočátku chovaných užitkových kříženek jsme u kerry hillek dosud nezaznamenali hnilobu paznehtů. A pokud si někdo myslí, že se jedná o menší plemeno ovcí, asi by se spletl. Podle našich zkušeností zvířata tohoto plemene dosahují vyšší hmotnosti, než uvádí standard. Zvláště kerry hillky dovezené z Nizozemska jsou rámcovější a těžší. Zatímco  bahnice mají hmotnost v rozmezí od 60 do 80 kg, berani bývají i stokilogramoví. Naším záměrem je produkovat plemenná zvířata. Vzhledem k omezené výměře obhospodařovaných pozemků již nemůžeme rozšiřovat chov ovcí plemene kerry hill, atak se budeme snažit udržet základní stádo v nejvyšší kvalitě,“ prozradila na závěr Jana Vohryzková.

Originální mléčné produkty

Vedle ovcí jsou na farmě ještě tři koně, a to dva angličtí plnokrevníci (hřebec 29 let a mladá klisna) a valach irského coba. To už je ale jen fragment z počátečního počtu chovaných koní (na začátku tu bylo cca 10 anglických plnokrevníků, zabývali jsme se jejich chovem). Jejich počet farmáři museli zredukovat po tom, co se rozhodli pro chov dojeného skotu. Aktuálních jedenáct dojnic reprezentuje plemeno jersey a dále poloviční kříženky s domácím kombinovaným plemenem.

„Osvědčily se nám kříženky s českým strakatým skotem, který je celkově odolnější a do našich podmínek patří. Zprvu krávy byly ve vazné stáji, po jejich převedení do celoročního výběhu s přístřeškem se u nich výrazně zlepšila kondice. Když krávy mají možnost schovat se před větrem a lehnout si do suchého, zima jim vůbec nevadí. Pastva v létě a senáž se senem v zimě jsou základem jejich krmné dávky, v níž hlavní složku jadrných krmiv představuje stejně jako u ovcí směs mačkaného ječmene s pšenicí, kterou v případě, že chceme udržet laktaci, doplňujeme ještě o extrudovanou řepku se sójou. V průměru dosahujeme užitkovost na úrovni okolo 5 000 litrů mléka. Ze dvora prodáváme čerstvé kravské mléko a mléčné výrobky /pařené sýry, jogurty/.  

Před cca osmi lety jsme v rámci diverzifikace zemědělství zahájili výrobu a prodej pohárů a medailí. Ve vlastní minislévárně vyrábíme mediale na zakáku dle přání zákazníka. S tímto sortimentem provozujeme několik internetových obchodů.

Jana Vohrzyková